|

Click here to expand and collapse the player

Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy album cover
01
Tình cầm
5:14
$0.49
$0.99
02
Chỉ chừng đó thôi
5:28
$0.49
$0.99
03
Tình hoài hương
6:20
$0.49
$0.99
04
Ngày xưa Hoàng Thị
6:11
$0.49
$0.99
05
Tiếng sáo thiên thai
5:38
$0.49
$0.99
06
Đưa em tìm động hoa vàng
7:01
$0.49
$0.99
07
Vợ chồng quê (with Ngọc Tuyền)
5:47
$0.49
$0.99
08
Tiếng đàn tôi
3:35
$0.49
$0.99
09
Đố ai
6:11
$0.49
$0.99
10
Tình ca
6:58
$0.49
$0.99
Album Information

Total Tracks: 10   Total Length: 58:23

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register