|

Click here to expand and collapse the player

Lun Yurn

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
Lun Yurn album cover
01
Moon Si Ng Fu Jurn
1:14
$0.49
$0.99
02
Diu Nei Si Fud, Diu Nei Gore Jui
2:51
$0.49
$0.99
03
Lok Ga Goul Diu Dole Ngo Gou Hu Lum Tao
1:32
$0.49
$0.99
04
Ong Goul Goul
2:37
$0.49
$0.99
05
Hai Sui Butt Lau Bit Yen Tin
1:15
$0.49
$0.99
06
Tsit Tset Bo Tong Pai Gaai Fong
1:51
$0.49
$0.99
07
Tim Jurg Gou Si Da Fei Gay
1:15
$0.49
$0.99
08
Hum Lun Ho Nan Young
4:43
$0.49
$0.99
09
Bei Gore Oi Zi Polk Gaai Bao Pei Yim Koi
2:22
$0.49
$0.99
10
Lin Ling Sai Siu Dall Mor Dai Mean Zik Dig Yum Bo
1:29
$0.49
$0.99
11
Gum Ziu Gut Lei Lok Yao
1:58
$0.49
$0.99
12
Lun Diu Goul Hai Tset
7:43
$0.49
$0.99
13
Untitled
45:16  
Album Information

Total Tracks: 13   Total Length: 76:06

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register