|

Click here to expand and collapse the player

Cana Dy Gan Vol 1

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
Cana Dy Gan Vol 1 album cover
01
Wrth Feddwl Am Fy Nghymru
3:54
$0.79
$1.29
02
Wyt Ti'N Cofio
1:42
$0.79
$1.29
03
Bryniau Bro Afallon
2:46
$0.79
$1.29
04
Meddwl Amdanat Ti
2:20
$0.79
$1.29
05
Mae'N Wlad I Mi
3:36
$0.79
$1.29
06
Ji Ceffyl Bach
2:21
$0.79
$1.29
07
Crwydro
3:26
$0.79
$1.29
08
Mae'R Esgid Fach Yn Gwasgu
2:05
$0.79
$1.29
09
Rwy'N Gweld Y Dydd
3:53
$0.79
$1.29
10
Beth Yw'R Haf I Mi
2:59
$0.79
$1.29
11
Hyn Sydd Yn Ofid Im
4:04
$0.79
$1.29
12
Stol I Ddau
2:47
$0.79
$1.29
13
Clyw Fy Nghri
2:54
$0.79
$1.29
14
Mae Geneth Fach Yng Nghymru
3:03
$0.79
$1.29
15
Paid A Chwarae Efo'M Serch
1:55
$0.79
$1.29
16
Tyrd Yn Ddi-Oed
1:56
$0.79
$1.29
17
Can Yr Ysgol
3:42
$0.79
$1.29
18
Chwarae A Nghalon
2:04
$0.79
$1.29
19
Pan Glywaf Gan Y Clychau
2:27
$0.79
$1.29
20
Trwy'R Drysni A'R Anialwch
2:49
$0.79
$1.29
21
Daw Fe Ddaw Yr Awr
5:05
$0.79
$1.29
22
Sion A Sian
2:51
$0.79
$1.29
23
Can Y Ddinas
2:37
$0.79
$1.29
24
Can Y Medd
2:19
$0.79
$1.29
25
Tri Mis O Ddathlu Mawr
3:39
$0.79
$1.29
26
Can Y Glowr
2:46
$0.79
$1.29
27
Sam
2:58
$0.79
$1.29
28
A Chofiwn Ei Eni Ef
2:43
$0.79
$1.29
29
Mair Paid Ag Wylo Mwy
2:53
$0.79
$1.29
30
Seinier Cyrn A Chaner Clych
3:09
$0.79
$1.29
31
Carlo
4:04
$0.79
$1.29
32
Y Dyn Pwysig
3:51
$0.79
$1.29
33
Croeso Chwedeg-Nain
5:33
$0.79
$1.29
34
Gad Fi'N Llonydd
5:10
$0.79
$1.29
35
Myn Duw Mi A Wn Y Daw
4:47
$0.79
$1.29
36
Mari Fawr Tre-Lech
4:31
$0.79
$1.29
37
Ai Am Fod Haul Yn Machlud
2:42
$0.79
$1.29
38
Peintio'R Byd Yn Wyrdd
3:51
$0.79
$1.29
39
Mae 'Na Le Yn Ty Ni
3:58
$0.79
$1.29
40
Yma Mae Nghalon
3:38
$0.79
$1.29
41
Mr Tomos Os Gwelwch Chi'N Dda
3:48
$0.79
$1.29
42
Pam Fod Eira'N Wyn
3:58
$0.79
$1.29
43
Weli Di Gymru?
4:36
$0.79
$1.29
44
Can Y Western Mail
5:20
$0.79
$1.29
45
I'R Gad
2:37
$0.79
$1.29
46
Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartre
3:46
$0.79
$1.29
47
Yno Yr Wylodd Efe
5:43
$0.79
$1.29
48
Tywysog Tangnefedd
4:07
$0.79
$1.29
49
Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon
3:30
$0.79
$1.29
50
Y Steddfod Beiling
3:20
$0.79
$1.29
51
Mae'R Llencyn Yn Y Jel
3:59
$0.79
$1.29
52
Magi Thatcher
3:25
$0.79
$1.29
53
Sul Y Blodau
3:31
$0.79
$1.29
Album Information

Total Tracks: 53   Total Length: 181:28

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register