|

Click here to expand and collapse the player

Cana Dy Gan Vol 3

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
Cana Dy Gan Vol 3 album cover
01
Draw Dros Y Don
3:32
$0.79
$1.29
02
Can I D J
3:50
$0.79
$1.29
03
Mae'R Saesneg Yn Esensial
3:53
$0.79
$1.29
04
Yr Hen Hen Hiraeth
4:12
$0.79
$1.29
05
Can I Lewis Valentine
3:21
$0.79
$1.29
06
Gweddi Dros Gymru (Finlandia)
3:11
$0.79
$1.29
07
Hawl I Fyw
4:38
$0.79
$1.29
08
Os Na Fydd 'Na Gymru Yfory
3:03
$0.79
$1.29
09
Cwyngan Y Sais
6:47
$0.79
$1.29
10
Mi Glywaf Y Llais
2:43
$0.79
$1.29
11
Gwinllan A Roddwyd
4:38
$0.79
$1.29
12
Draw Draw Ymhell
3:51
$0.79
$1.29
13
Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed
4:00
$0.79
$1.29
14
Can Angharad
3:22
$0.79
$1.29
15
Oscar Romero
4:20
$0.79
$1.29
16
Esgair Llyn
4:08
$0.79
$1.29
17
Can Mandela
3:45
$0.79
$1.29
18
Dal I Gredu
3:48
$0.79
$1.29
19
Can I Helen
3:34
$0.79
$1.29
20
Can Yr Aborijini
3:50
$0.79
$1.29
21
Moliannwn
4:25
$0.79
$1.29
22
Ar Lan Y Mor
3:10
$0.79
$1.29
23
Y Ferch O Blwy Penderyn
4:02
$0.79
$1.29
24
Titwm Tatrwm
3:56
$0.79
$1.29
25
Fe Drawodd Yn Fy Meddwl
3:08
$0.79
$1.29
26
Mynwent Eglwys
2:08
$0.79
$1.29
27
Harbwr Corc / Fflat Huw Puw
2:51
$0.79
$1.29
28
Rownd Yr Horn
3:03
$0.79
$1.29
29
Y Deryn Pur
2:41
$0.79
$1.29
30
Ffarwel Fo I Dref Porthmadog
2:20
$0.79
$1.29
31
Si Hei Lwli
3:52
$0.79
$1.29
32
Bugeilio'R Gwenith Gwyn
3:07
$0.79
$1.29
33
Paid A Deud
2:56
$0.79
$1.29
34
Trwy'R Drysni A'R Anialwch
2:58
$0.79
$1.29
35
Ffarwel I Blwy Llangywer
2:55
$0.79
$1.29
36
Beth Yw'R Haf I Mi
2:29
$0.79
$1.29
37
Mae Prydferthwch Ail I Eden
3:20
$0.79
$1.29
38
Dacw Nghariad I Lawr Yn Y Berllan
1:35
$0.79
$1.29
39
Cyn Delwyf I Gymru'N Ol
0:51
$0.79
$1.29
40
Mari Fach
3:52
$0.79
$1.29
41
Santiana
2:27
$0.79
$1.29
42
I Ble'R Aeth Haul Dy Chwerthin (Can Celt)
2:51
$0.79
$1.29
43
Symudwch Y Bobol
2:23
$0.79
$1.29
44
Daw Fe Ddaw Yr Awr
3:28
$0.79
$1.29
45
Can Y Glowr
3:16
$0.79
$1.29
46
Peintio'R Byd Yn Wyrdd
3:30
$0.79
$1.29
47
Pam Fod Eira'N Wyn
3:52
$0.79
$1.29
48
Dyn Oedd Yr Iesu
3:56
$0.79
$1.29
49
Gad Fi'N Llonydd
3:03
$0.79
$1.29
50
Tywysog Tangnefedd
3:06
$0.79
$1.29
51
Shili-Ga-Bwd
2:50
$0.79
$1.29
52
Daeth Y Llwch Yn Ol
2:59
$0.79
$1.29
53
Dal I Ganu Yma O Hyd
2:54
$0.79
$1.29
54
Y Garreg Wen
2:56
$0.79
$1.29
55
Cana Gan Fy Nghymru
4:41
$0.79
$1.29
56
Rhywbryd Fel Nawr
3:09
$0.79
$1.29
57
Torri'R Cylch O Drais
2:54
$0.79
$1.29
58
Awel Y Wylfa
3:41
$0.79
$1.29
59
Doctor Alan
3:20
$0.79
$1.29
60
Can Y Fam
2:41
$0.79
$1.29
61
Yr Anthem Geltaidd
2:13
$0.79
$1.29
Album Information

Total Tracks: 61   Total Length: 204:15

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register