|

Click here to expand and collapse the player

Mary Ann Kennedy & Na Seòid

Rate It! Avg: 4.5 (4 ratings)
Retail
Member
Mary Ann Kennedy & Na Seòid album cover
01
Chunna Mise mo Leannan
4:01
$0.49
$0.99
02
A Pheigi a Ghràidh
4:02
$0.49
$0.99
03
An Gaidheal 's a Leannan
3:20
$0.49
$0.99
04
Sios dhan an Abhainn
3:35
$0.49
$0.99
05
Bodach Innse Chrò
3:53
$0.49
$0.99
06
Mo Chailin Dìleas Donn
3:58
$0.49
$0.99
07
A Chiall ‘s a Ghràidh
2:43
$0.49
$0.99
08
Amadan Gòrach Saighdeir
3:24
$0.49
$0.99
09
A Mhairi Bhòidheach
5:32
$0.49
$0.99
10
Sgeir an Oir
4:08
$0.49
$0.99
11
Oran Mhanitoba
3:48
$0.49
$0.99
12
Na Seòid
3:05
$0.49
$0.99
Album Information

Total Tracks: 12   Total Length: 45:29

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register