|

Click here to expand and collapse the player

Japanese Retro Hits - The Post War Years

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
Japanese Retro Hits - The Post War Years album cover
01
Reijin no Uta
Artist: Kirishima Noboru
3:32
$0.69
$0.99
02
Kouun no Nakama
Artist: Enomoto Kenichi
2:46
$0.69
$0.99
03
Tabiyakusha no Uta
Artist: Kirishima Noboru
3:09
$0.69
$0.99
04
Benibara no Uta
Artist: Matsushima Utako
3:19
$0.69
$0.99
05
Kaeribune
Artist: Tabata Yoshiro
3:27
$0.69
$0.99
06
Tokyo Boogie Woogie
Artist: Kasagi Shizuko
3:01
$0.69
$0.99
07
Shiratori no Uta
Artist: Fujiyama Ichiro
3:28
$0.69
$0.99
08
Yogiri no Blues
Artist: Dick Mine
3:23
$0.69
$0.99
09
Yume Awaki Tokyo
Artist: Fujiyama Ichiro
2:51
$0.69
$0.99
10
Minato ga Mieru Oka
Artist: Hirano Aiko
3:17
$0.69
$0.99
11
Airei Kawaii ya
Artist: Kasagi Shizuko
3:18
$0.69
$0.99
12
Tongari Boushi
Artist: Kawada Masako
3:19
$0.69
$0.99
13
Mune no Furiko
Artist: Kirishima Noboru
3:16
$0.69
$0.99
14
Hoshi no Nagari ni
Artist: Kikuchi Akiko
3:40
$0.69
$0.99
15
Tabi no Mai Hime
Artist: Kirishima Noboru
3:24
$0.69
$0.99
16
Rappa To Musume
Artist: Kasagi Shizuko
3:03
$0.69
$0.99
17
Dinah
Artist: Tadaharu Nakano
2:44
$0.69
$0.99
18
Hey Hey Boogie
Artist: Kasagi Shizuko
3:11
$0.69
$0.99
19
Paradise Honolulu
Artist: Minoru Obata
3:27
$0.69
$0.99
Album Information

Total Tracks: 19   Total Length: 61:35

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register